We zijn trots dat Mastergym Marieke Brok heeft gesponsord met kostenloze begeleiding en coaching door Bokscoach Ayhan Mast met Marieke's aanloop van de tocht naar de top van de Kilimanjaro berg! (mykilichallenge2020)

 


Alle opbrengsten zijn naar WAR Child; mykilichallenge2020 van Marieke Brok gegaan, nogmaals grote dank voor al jullie steun en alle deelnemers!

 

1. Sport op alle niveaus

 

Mastergym faciliteert sport, primair boksen, op een voor ieder passend niveau. Wij willen als boksclub ruimte bieden voor zowel talentontwikkeling en topboksen als voor recreatief boksen. En we zijn ervan overtuigd dat die twee elkaar in belangrijke mate kunnen versterken. Wij streven hierbij naar passende trainingsfaciliteiten, evenementen en begeleiding. Naast boksen willen wij ook een ontmoetingsplek zijn waar je niet alleen nieuwe sociale contacten opdoet, maar ook actief bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling in de vorm van verhogen van je weerbaarheid en zelfvertrouwen.

 

2. Verbinding

 

Wij zijn een boksclub en daarbij is verbinding een belangrijk element. Wij willen dat onze club een plek is waar mensen graag samenkomen: zowel jong als oud, zowel topsporter als recreant. We ontvangen onze leden gastvrij in een prettige omgeving. We willen laagdrempelig en toegankelijk zijn en verschillende doelgroepen samenbrengen. Een boksclub waar mensen deel uit van willen maken en waar zij zich thuis voelen. Daarbij gaan we respectvol om met elkaar en met onze omgeving. 

 

3. Maatschappelijke betrokkenheid

 

Onze boksclub kenmerkt zich door eigentijds en toekomstgericht clubbeleid, met oog voor de directe omgeving en onze maatschappelijke positie in de (lokale) samenleving. Naast onze primaire taak om sportbeoefening mogelijk te maken, dienen wij ook een maatschappelijk doel. Sport kan ook worden ingezet als maatschappelijk middel om effecten op andere terreinen te bereiken of te versterken, bijvoorbeeld als het gaat om preventie (gezondheid en tegengaan van overgewicht), weerbaarheid, verbeteren van zelfvertrouwen en participatie in de samenleving . Dit doen wij bijvoorbeeld in samenwerking met het onderwijs, wijken en de gemeente. Daarnaast hebben we als een belangrijk doel om meer activiteiten en bewegen voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen te kunnen realiseren, zoals kwetsbare jongeren, ouderen, asielzoekers, mensen met een beperking, of mensen in de bijstand.